شلیک

(داستان طنز)… از فرصت ها استفاده کنید!

( داستانک ها )

(داستان طنز)… از فرصت ها استفاده کنید!

مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد وقتی پولها را دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید : آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟

مرد پاسخ داد : بله قربان من دیدم سپس دزد اسلحه را  به سمت شقیقه مرد گرفت و اورا در جا کشت .

او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و از آنها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟
مرد پاسخ داد : نه قربان. من ندیدم اما همسرم دید!!!!

( زمزار )

همچنین ببینید

روز جوراب

اس ام اس های طنز و خنده دار روز مرد

( جوک روز مرد ) اس ام اس های طنز و خنده دار روز مرد …