یکشنبه , بهمن ۵ ۱۳۹۹
فانوس شبانه

نغمــه ی اوصــاف رویت بر لبان بلبـل است … (الیار)

( غزل عاشقانه )
عکس یار …
عکست اندر دانه پنهان و نمایان درگل است
نغمــه ی اوصــاف رویت بر لبان بلبـل است
روزنـی بـاشــد به گلــزار جمــالت هر گـلی
جان بلبل هم از آن رو بی قرار هر گل است
دانــه ی تقــدیر ما را مخفی از ما کــرده ای
چون گلی پوشیده اندر دانه های سنبل است
این جهان و رنگ ورویش را نمی خواهد دلم
جامه ی ژولیده ای باشد مرا همچون جل است
جانــم از جــام جمــالت برنمــی دارد لبـش
جلـوه های روی ماهت هر دلی را چون مل است
باغی از گلهـای رویت بر دل آذین بستـه ای
کــان نصیــب پیـروان شهســوار دلــدل است
هم تو ای الیـــار اگر خواهی بیابی ره در آن
ز این سـرا تا جنّتش کردار و ایمانت پـل است
الیار (جبار محمدی)

پیشنهاد شده برای شما:
خانه ام آتش گرفته ست، آتشي جانسوز...(اخوان ثالث)

همچنین ببینید

امام زمانی

(دلنوشته) تمام گریه من، نذر اینکه بازآیی

( شعر انتظار – دلنوشته ای برای امام زمان عج ) ترانه انتظار … شعر …