پیامک زیبا

سری ۳۴ اس ام اس و پیامک زیبا

(زیباترین مسیج ها)

سری ۳۴ اس ام اس و پیامک زیبا

آرام شده‌اَم

مثل قایقی شکسته

بعد از توفان!

هوس دریا کرده استْ ماهیِ کوچک.

حالا که می‌روی

تُنگِ ‌شیشه‌یی را هم

بشکن میانِ رود

دارند می‌سوزند چشم‌هام.

کجای جهان مگر

گیسووهات را دستِ باد سپرده‌ای؟

ماشه را نچکان!

این شعرها

خودشان دارند مرا می‌کُشند

می‌بوسم‌ت

و کلمات

خانه‌نشین می‌شوند

مرا ببوس!

بگذار جهان

شعر تازه‌ای بخواند

کمی آرام‌تر!

ببین چه موسیقیِ گوش‌خراشی دارد

صدای پاشنه‌ی کفش‌هات

وقتی می‌روی!

بهار آمده اما

من هنوز

دلم بهار می‌خواهد.

بیا !

شعری‌ نهفته استْ در لب‌هات

که بوویِ نارنج می‌دهد.

بهار که شد

به چیدنَ‌ت می‌آیم.

به هوای ماهیِ چشم‌هات

قلاب انداخته مَرد.

پلک نزن

آشفته می‌شود دریاش!

نوشته های رضا کاظمی

( زمزار )