طنز - جوک - خنده دار

سری ۴ جملات کاریکلماتوری

( اس ام اس و پیامک کاریکاتور کلمات )

سری ۴ جملات کاریکلماتوری

همسر با گذشتی است از من هم گذشت

*

*

شیرین ترین بازی ها نامزد بازی است، به شرطی که به ازدواج منتهی شود!

*

*

ازدواج بد وجود ندارد، این زن و شوهرها هستند که بد می شوند.

*

*

قلم کم حرف، عمرش طولانی است

*

*

ذهنم کلمات را به بازی گرفته و رفتارم زندگی را.

*

*

انسان در بازی گاهی می‌برد و گاهی چیز یاد می‌گیرد.

*

*

بجز سیاستمدران بنی آدم اعضای یک پیکرند.

*

*

دنیا را دوگونه می‌توان تغییر داد: با قلم(کاربست اندیشه) و با شمشیر (کاربست زور)

*

*

پلیس شخصی است که
نبودن او باعث ایجاد امنیت برای مجرمان خواهد بود.

*

*

پیری دورانی است
که انسان قادر به بی وفایی به همسرش نیست

*

*

اگر همه چیز مهم باشد, پس بدان که هیچ چیز مهم نیست.

*

*

وجدان چیزی است که انسان را از لذت بردن
هنگام گناه باز می دارد

*

*

دروغ یعنی تقدیم هدیه شیطان به دیگران.

*

*

صدای کردار, از صدای گفتار بلندتر است.

*

*

دیوار جدایی را عدم تفاهم می چیند

*

*

آن هایی که زبانشان دراز است شخصیتی کوتاه دارند.

( زمزار )