گل زیبا - شعر

در بهشت به رویم شده ست باز امشب … (غمام همدانی)

( شعر زیبا )

در بهشت به رویم شده ست باز امشب … (غمام همدانی)

در بهشت به رویم شده ست باز امشب

که آمدی ز درم با هزار ناز امشب

سعادتی که فراموش کرده بود مرا

به اتفاق تو آمد ز در فراز امشب

قیامتم ز تو برخاست کاشکی می شد

بسان روز قیامت شبم دراز امشب

شبم به روی تو روزست کاشکی نشود

نقاب شب ز رخ آفتاب باز امشب

اگر چه لایق قدر تو نیست منزل من

بیا و با من بی خانمان بساز امشب

غمام را سزد ار بخت تهنیت گوید

که با حضور تو گردیده سرفراز امشب

( زمزار )