نورافشانی در شهر کرکوند

فریاد الله اکبر به همراه نورافشانی در آسمان شهر کرکوند + تصاویر

( همزمان با سراسر کشور ساعت ۲۱ شب )

بانگ الله اکبر به همراه نورافشانی در آسمان شهر کرکوند + تصاویر

آیین نورافشانی و طنین بانگ الله اکبر در شب ۲۲ بهمن با حضور مردم و مسولین در شهرداری کرکوند برگزار گردید.

( با سپاس از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرکوند )

( زمزار )