برگزاری جشن بزرگ انقلاب در شهر کرکوند

(تصاویر) برگزاری جشن انقلاب در شهر کرکوند

شهرداری و شورای اسلامی شهر کرکوند برگزار کرد:

(تصاویر) برگزاری جشن بزرگ انقلاب در شهر کرکوند

( پنجشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ – سالن سرپوشیده شهدای کرکوند )

 

(تصاویر منتخب جشن انقلاب – عکس: روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرکوند )

( زمزار )