نمایشگاه دانش آموزی جابر بن حیان

(تصاویر) نمایشگاه دانش آموزی جابر ابن حیان شهر کرکوند

مشترک بین دبستانهای امیرکبیر و شهادت کرکوند برگزار گردید:

(تصاویر) نمایشگاه دانش آموزی جابر ابن حیان

بازدید مسئولان شهری از نمایشگاه طرح های خلاقانه دانش آموزی جابر ابن حیان شهر کرکوند

( روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرکوند )

بازید مسئولان شهری از نمایشگاه

( زمزار )