زهرا سعیدی مبارکه

زهرا سعیدی مبارکه، نماینده منتخب شهرستان در مجلس دهم

( پایانی بر رقابت – آغازی با رفاقت )

زهرا سعیدی مبارکه، نماینده منتخب شهرستان در مجلس دهم

پس از شمارش آرای ماخوذه از حوزه های انتخاباتی شهرستان مبارکه سرکار خانم مهندس زهرا سعیدی مبارکه به مجلس دهم راه یافت؛

صندلی نمایندگی شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی به زهرا سعیدی مبارکه رسید.

 آمار نتایج شمارش آراء صندوق‌های اخذ رای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان مبارکه منتشر شد.

نتایج آرا نامزد منتخب (زهرا سعیدی):۲۰۴۶۳

کل آرا ماخوذه:۶۹۱۹۷

درصد مشارکت مردم در دوره دهم: ۷۲درصد

علی احمدپور: ۱۴۴۱۵

علی فخری: ۱۳۲۶۹

علیرضایی: ۸۴۰۳

عطایی: ۲۵۶۱

حقیقی: ۲۵۵۳

بابایی: ۱۸۲۱

هاشمی: ۱۳۶۲

فروغی: ۸۵۳

رحمت اللهی: ۵۷۹

خدمت کن: ۳۰

( زمزار )