(تصاویر) گرامیداشت روز درختکاری در شهر کرکوند

(تصاویر) گرامیداشت روز درختکاری در شهر کرکوند

پانزده اسفندماه ۹۴ در بوستان توتستان کرکوند برگزار گردید:

(تصاویر) گرامیداشت روز درختکاری (روز همبستگی با طبیعت) در شهر کرکوند

مراسم روز ملی درختکاری با مشارکت مردم و مسئولان شهری در ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۴ خورشیدی در بوستان توتستان شهر کرکوند برگزار گردید.

( زمزار )