طنز - جوک - خنده دار

سری ۵ جملات کاریکلماتوری

( اس ام اس و پیامک کاریکاتور کلمات )

سری ۵ جملات کاریکلماتوری

مخرب ترین اسلحه زمان

زبان است.

دست زیاد است

اما به صدا در نمی آید

وقتی غمگینم

نگاهم کدر می شود

 

دلم برای آدم های گرسنه کباب است

بعضی افراد شکمو

فقط کتاب آشپزی را می خوانند

برای باز شدن بختش کلید ساز آورد

بیشتر اوقات،

موهای سرم را با لالایی سشوار می خوابانم

گاهی

به نحو ناهنجاری به هنجارها می رسیم

خیلی ها بزرگ می شوند

اما به بزرگی نمی رسند

پشه ها با پوست تنم دارت بازی می کنند

(زمزار)