شعر زیبا

عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو (دلنوشته)

( اشعار زیبا و آموزنده )

عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو (دلنوشته)

عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو،
خوب و بد می گذرد وای به حال من و تو،
قرعه امروز به نام من و فردا دگری،
می خورد تیر اجل بر پر و بال من و تو،
مال دنیا نشود سد ره مرگ کسی،
گیرم که کل جهان باشد از آن من و تو….،
هر مرد شتربان اویس قرنی نیست،
هر شیشه ی گلرنگ عقیق یمنی نیست،
هر سنگ و گلی گوهر نایاب نگردد،
هر احمد و محمود رسول مدنی نیست،
بر مرده دلان پند مده خویش میازار،
زیرا که ابوجهل مسلمان شدنی نیست،
جایی که برادر به برادر نکند رحم،
بیگانه برای تو برادر شدنی نیست…!

(شعر از شعرای معاصر)

( زمزار )

همچنین ببینید

غمناک

(اشعار کوتاه) دلم شکست !

( شعر عاشقانه برای دلتنگی ها ) (اشعار کوتاه) دلم شکست ! دلم شکست! همان …