افلاطون

سخنان حکیمانه افلاطون

(جملات بزرگان)

سخنان حکیمانه افلاطون

نفوسی که دارای کمال استعداد باشند،

بر اثر سوء تربیت به پست‌ترین درجه‌ی فرومایگی، می‌رسند

بزرگترین خطای پزشکان این است

که صرفاً به مداوای جسم بیمار اقدام می کنند،

بدون اینکه لحظه ای هم به فکر در مان روح برآیند.

در حالی که جسم و فکر با هم هستند

و نمی توان آنها را از هم تفکیک کرد

و به طور جداگانه درمان نمود.

شهری که زمامداران آن هیچ کوششی برای کسب مقام به خرج ندهند،

به ناگزیر دارای حکومت درستکار و شایسته‌ای خواهد بود

 

آن اصلی که باید انسان را در راه رسیدن به یک زندگی باارزش و سعادتمند رهبری کند،

نه نزدیکان و نه خویشان می توانند به کسی ببخشند

و نه از ثروت و مال و مقام به دست می آید؛

بلکه تنها نیروی عشق است که آن را پدید می آورد

اگر زمانی مقام تو پایین آمد، ناامید مشو.

زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود

و بامداد روز دیگر بالا می آید

به راستی همان عشق به تنهایی کافی است

که موجد اتحاد و توانایی افراد جامعه باشد

هر اندازه چیزی کامل‌تر باشد،

دگرگونی و امور بیرونی کمتری در آن نفوذ دارد

این حقیقتی مسلم است که بنیان هیچ حکومتی دگرگون نمی‌شود،

مگر آنگاه که میان اعضای طبقه‌ی حاکمه جدایی افتد

جوانمردی،

نیرویی است پایداری ‌ناپذیر و چون در نفسی بروز کند،

ترس و آشفتگی را در برابر هر گونه خطر از بین می‌برد

عشق پدر امنیت، ملاطفت، نازکی، نرمی، شادی و رغبت است

که بدو، خیرات عزت و همه بدیها ذلت و زوال یافته اند

( زمزار )