بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در کرکوند + تصاویر

(کوتاه از شهر کرکوند)

بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در اراضی بالادست شهر کرکوند + تصاویر

(فروردین ماه ۱۳۹۵ خورشیدی)

(عکس از سعید بهرامی)

(زمزار)