مراسم معنوی اعتکاف در شهر کرکوند

(تصاویر) مراسم معنوی اعتکاف ۱۳۹۵ شهر کرکوند

(گوشه ای از مراسم اعتکاف ۱۳۹۵ در مسجد جامع شهر کرکوند)

(تصاویر) مراسم معنوی اعتکاف در شهر کرکوند

(با سپاس از ستاد برگزاری مراسم اعتکاف شهر کرکوند)

(زمزار)