عاشقانه

در زلف تو یارا، دل در سفر افتد (الیار)

(شعر زیبا)
جان در شکر …
در زلف تو یارا، دل در سفر افتد
از شوق تو جانا، جان در شکر افتد
دامی بگشـودی، پیـش رخ دلـــها
از بهــر همینـم، دل در خطـــر افتد
هر حلقه ی مویت، یک عالم دیگر
بر سیــر عـوالـم، دل در گــذر افتد
پیـدا گـل رویت، پنهان ز نظـر هـا
سرّی که ز گفتـن، دل بر حـذر افتد
چـون دیـده گشایم، گلگونه نمایی
تا اینکــه جمــالت، انــدر نظـر افتد
در خلوت یار ار، دل محـرم او شد
از سـر ضمیــرش،  او بـا خبـر افتـد
از شوق وصالش، گر دیده چکـانم
هر دانه ی اشکم، همچون گهر افتد
الیــار اگر او  را، از جان بود عاشق
با غمــزه ی دلبـر،  او  را ظفـر افتـد
الیار (جبار محمدی)

همچنین ببینید

مهدی طاووس اهل جنه

(شعر) می شود پنجره ها باز، اگر برگردی

( شعر انتظار فرج امام زمان عج ) اگر برگردی … شعر از مرتضی کردی …