آئین گرامیداشت مقام معلم و تجلیل از فرهنگیان در شهر کرکوند

(تصاویر) آئین گرامیداشت مقام معلم در کرکوند

(اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ خورشیدی)

 (تصاویر) آئین گرامیداشت مقام معلم و تجلیل از فرهنگیان شهر کرکوند

(با حضور مسئولین شهری و فرهنگی شهرستان مبارکه در دبستان شهادت کرکوند برگزار گردید)

(عکس: روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی کرکوند)

(زمزار)