ظهور

رویای عاشقان را تعبیر کن سپیده (دلنوشته)

(دلنوشته های ظهور امام زمان عج)

رویای عاشقان را تعبیر کن سپیده … (دلنوشته)

رویای عاشقان را تعبیر کن سپیده
شعر قشنگ دل را تعبیر کن سپیده
خورشید را خجل کن از پرتو جمالت
فردای روشنی را تصویر کن سپیده
با گرمی نگاهت ؛ این انجماد شب را
در صبح روز جمعه تبخیر کن سپیده
با آیه های روشن بشکن طلسم شب را
روح شریر شب را تسخیر کن سپیده
«از گوشه ای برون آ» ای کوکبِ سعادت
در سرنوشت دل ها تأثیر کن سپیده
گِردِ زمین نشسته گَردِ سیاهِ تردید
آیاتِ روشنت را تکثیر کن سپیده
دیده به خواب عاشق خورشید می درخشد
رویای هر شبم را تعبیر کن سپیده

*

*

امام زمانی

( زمزار )