سه شنبه , مهر ۸ ۱۳۹۹
عاشقانه

دیده ‏اى نیست نبیند رخ زیباى تو را (امام خمینی ره)

( غزلی زیبا از امام خمینی ره )

شرح جلوه …

دیـــــده ‏اى نیست نبیند رخ زیبــــــاى تو را

 نیست گـوشى که همى‏ نشنود آواى تو را

هیچ دستـــــــــى نشـــــــــود جز بر خوان تو دراز

کـــس نجوید به جهـــــــان جز اثر پاى تو را

رهرو عشقـــــــــم و از خــــــــــرقه و مسند بیزار

به دو عالـــــــــــم ندهم روى دل آرای تو را

قامت ســــــــرو قـــــــــــــدان را به پشیزى نخرد

آنکه در خــــــــــــواب ببیند قد رعناى تو را

به کجا روى نمـــــــاید کـــــــــه تواش قبله نه‏اى؟

آنکه جوید به حـــــــرم، منزل و ماواى تو را

همه جـا منزل عشق است؛ که یارم همه جاست

کور دل آنکــــه نیابد به جهـــان، جاى تو را

بــــــا کـــــه گویم که ندیده است و نبیند به جهان

جــــــز خم ابـــــرو و جز زلف چلیپاى تو را

دکـــــــه علـــــــم و خرد بست، درِ عشق گشود

آنکه مى‏داشت به سر علّت سوداى تو را

بشکنــــــم این قلـــــــم و پـــــــاره کنم این دفتر

نتـــــوان شـــــرح کنم جلـــــوه والاى تو را

( زمزار )

همچنین ببینید

ظهور امام زمان

(دلنوشته) ای منجی دل‌های خزان دیده، کجایی؟

( سروده های انتظار حضرت مهدی عج ) ای منجی دل‌های خزان دیده، کجایی؟ … …