مراسم جشن دهه فجر سال 1373 با حضور فرماندار وقت شهرستان مبارکه و جمعی از مسئولین کرکوند

(عکس) جشن دهه فجر ۱۳۷۳ کرکوند با حضور فرماندار مبارکه

( عکس ها و خاطره ها )

(عکس) مراسم جشن دهه فجر سال ۱۳۷۳ با حضور فرماندار وقت شهرستان مبارکه و جمعی از مسئولین کرکوند

( عکس ارسالی آقای الهیار ابوطالبی )

مراسم جشن دهه فجر سال 1373 با حضور فرماندار وقت شهرستان مبارکه و جمعی از مسئولین کرکوند مراسم جشن دهه فجر سال 1373 با حضور فرماندار وقت شهرستان مبارکه و جمعی از مسئولین کرکوند

( زمزار )