(تصاویر) محفل جزء خوانی قرآن کریم در مساجد شهر کرکوند

( انس با قرآن در ماه مبارک رمضان – سال ۱۳۹۵ )

(تصاویر) محفل جزء خوانی قرآن کریم در مساجد شهر کرکوند

برگزاری جلسات جزء خوانی قرآن کریم توسط ستاد نماز جمعه شهر کرکوند با همکاری هیات امناء مساجد

( تلاوت یک جزء قرآن کریم هر روز قبل از نماز مغرب و عشاء در کلیه مساجد شهر در طول ماه مبارک رمضان )

محفل جزء خوانی قرآن کریم در حسینیه کرکوند

*

**

***

محفل جزء خوانی قرآن کریم در امامزاده حلیمه خاتون (س)

*

**

***

محفل جزء خوانی قرآن کریم در مسجد جامع کرکوند

( زمزار )