راهپیمایی روز جهانی قدس 95 شهر کرکوند

(تصاویر) راهپیمایی روز جهانی قدس ۹۵ شهر کرکوند

( آخرین جمعه ماه مبارک رمضان – روز قدس ۱۳۹۵ – شهر کرکوند )

(تصاویر) راهپیمایی روز جهانی قدس ۹۵ شهر کرکوند

( عکس از داود بهرامی )

( زمزار )