عزاداری شهادت امام صادق(ع) ۹۵ کرکوند

عزاداری شهادت امام صادق(ع) ۹۵ کرکوند + عکس

۹ مرداد ماه ۱۳۹۵ – امامزاده حلیمه خاتون (س)

مراسم عزاداری شهادت امام صادق(ع) ۹۵ کرکوند + عکس

( سخنران: حجت الاسلام مبشری )

( عکس از محمد رفیعی )

( زمزار )