دختران کاراته کا

درخشش دختران کاراته کا کرکوندی در مسابقات کشوری + عکس

باشگاه ورزشی مهدی شهر کرکوند:

درخشش دختران کاراته کا کرکوندی در مسابقات کشوری + عکس

( مرداد ماه ۱۳۹۵ – به میزبانی شهر نجف آباد )

کسب پنج مدال طلا و سه مدال نقره توسط خواهران کاراته کا و عضو باشگاه ورزشی مهدی کرکوند

( زمزار )