مرکز معاینه خودرو

(تصاویر) افتتاح مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در شهر کرکوند

( سی و هفتمین مرکز معاینه فنی خودرو سبک استان اصفهان )

(تصاویر) افتتاح مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در شهر کرکوند

( تیرماه ۱۳۹۵ )

(عکس از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرکوند )

( زمزار )