پیامک زیبا

سری ۴۴ اس ام اس و پیامک زیبا

( زیباترین پیامک های فارسی )

سری ۴۴ اس ام اس و پیامک زیبا

هوای یکدیگر را داشته باشید؛
دل نشکنید؛
قضاوت نکنید؛
هنجارهای زندگی کسی را مسخره نکنید؛
به غم کسی نخندید؛
به راحتی از یکدیگر گذر نکنید؛
به سادگیِ آب خوردن بر دیگری تهمت ناروا نبندید؛
و حریم آبروی دیگری را بدون اجازه وارد نشوید…

آدم‌ها! دنیا دو روز است!
هوای دل یکدیگر را بیشتر داشته باشیم

بعضی وقت ها دلم می خواهد با تو

بر روی سبزه ها راه بروم ،

و با هم کتاب شعری بخوانیم .

من ، همچون زنی ، خوشبخت می شوم

که تو را بشنوم .

بگذار بنوازمت به آرامی ،

بگذار تجربه ات کنم آهسته ،

ببینم که حقیقت داری

شعرهایم

به همه ی زبان های زنده ی جهان ،

یک چیز می گویند :

“برایت می میرم “.

 

قصه این است

روبروی هزار آیینه هم که بایستم

بیشتر بخوانید
سری جدید اس ام اس های عاشقانه

تصویر تو را می بینم

ترجیع بند دلم شده ای نازنین!

تردیدها، وقتی که می آیند

خانه خرابت می کنند ای مرد ،

این موریانه ها،بیدها

در خانه ی جانت.

تردیدها

وقتی که می آیند .

می خواستم از تو

غزلی داشته باشم

در باغچه ام، اسم تو را، کاشته باشم

از دست خودم راضی ام

ای کاش تو باشی

لبخند تو را در بغلم داشته باشم

میان سر من و شانه ی تو

چه جنگ ها…

چه راه ها…

چه امپراطوری ها سقوط کردند.

میان گردن من و شانه ی تو

ابدیت لحظه ای ست که سر بر می گردانی.

می گردانی راه را و گردن در انحنای شانه گم می شود…

برایت

دلتنگی عصر پاییز را می فرستم

مثل کلاغ های دم غروب

هیچ جا نیستم

فقط گاهی

یکی از پرهایم می افتد.

جــیرجیرک تــوی تــاریکی

بـه کــدامین درد

بیشتر بخوانید
جملات جدید فلسفی

ایـن چــنین

بـلند و یـک نـــفس مـی خواند

او بـه یـاد کـیست

کـه ایــنگونه

از ســـکوت شــب

تــرانه مــی سازد

آه ، جــیرجیرک تـوی تــاریکی

چـه بــغض گـرانی دارد

بـه گـمانم او هـم

دل تـــنگی دارد …

 ( محمد شیرین زاده )

مثل یک پنجره در تاریکی

که به یک پنجره می اندیشد

به تو می اندیشم .

پشت آن پنجره در تاریکی

به چه می اندیشی ؟

( زمزار )

همچنین ببینید

ماه رمضان

جملات کوتاه تبریک ماه رمضان

( متن کوتاه زیبا در مورد ماه رمضان  ) جملات کوتاه تبریک ماه رمضان رمضان …