زایمان طبیعی

افزایش ۷ درصدی زایمان طبیعی در شهرستان مبارکه

روابط عمومی فرمانداری شهرستان مبارکه خبر داد:

افزایش ۷ درصدی زایمان طبیعی در شهرستان مبارکه

سلطانی معاون فرماندار درجلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان با اشاره به وضعیت زایمان طبیعی بعد از طرح تحول سلامت در شهرستان، گفت: بعد از اجرای طرح خوشبختانه حدود ۷ درصد زایمان طبیعی در شهرستان افزایش داشته وانتظار داریم دستگاه های متولی با گسترش تبلیغات وایجاد فضای مناسب زمینه  استقبال مردم را از زایمان طبیعی فراهم نمایند.

کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان مبارکه

( زمزار )