حضور مسئولین اجرایی شهرستان مبارکه در نماز جمعه شهر کرکوند

حضور مسئولین اجرایی شهرستان مبارکه در نماز جمعه شهر کرکوند + عکس

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت صورت گرفت:

حضور مسئولین اجرایی شهرستان مبارکه در نماز جمعه شهر کرکوند + عکس

( پنجم شهریورماه ۱۳۹۵ خورشیدی )

بخشدار مرکزی مبارکه و مسئولین ادارات ارشاد اسلامی ،سازمان بهزیستی ،سازمان تامین اجتماعی ، جهاد کشاورزی ، اوقاف و امور خیریه ، امور مالیاتی و تعاون روستایی شهرستان و مسئولین اجرایی شهر کرکوند حضور داشتند.

( روابط عمومی ستاد برگزاری نماز جمعه شهر کرکوند )

( عکس از محمد رفیعی )

( زمزار )