پدرانه

شعری زیبا در وصف پدر

( شعری زیبا در وصف پدر )
پدر … الیار (جبار محمدی)
جــان گیـرم از جـان پدر   گوهــر ز عمّــان پدر
بشــنو ز من؛ ای مـــادرم!    جـان تـو  و  جان  پدر
درد  دلــم  را  مرهـــمی    آیـد  ز درمــان  پـدر
از سفــره ی مهرت خدا!   آیــد مــرا نــان پـدر
وامـی شود اخــم از دلـم   با چشم خنــدان پـدر
درّ    حیـــات   آورده  ام    از مــادر و کــان پـدر
بــارد ز ایمــانش کـــرم   نـازم بر ایمــان پــدر
در لحظــه ی درمانـدگی    دستــم بـه دامان پدر
من هر چه دارم خواهرم!   باشـد همـی زآن پـدر
مــا را گــره وا مـی شـود   با دست و دندان پـدر
بـا ایــن همــه مردانـگی  جان گشته حیران پدر
الیــار گــویـد ای خـــدا!   جـانم بـه قـربـان پدر

( زمزار )

بیشتر بخوانید
(شعر) ای وای بر تو دیدی، پیمان خود شکستی

همچنین ببینید

فاطمیه

(شعر) سینه‌ها مانـده پـر از ناله ی نشنیده هنوز

( شعر برای شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها – اشعار دهه فاطمیه ) حمله …