جلسه شهردار کرکوند با مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان + عکس

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرکوند:

جلسه شهردار کرکوند با مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان + عکس

مهندس موسوی شهردار کرکوند با آقای سلطان حسینی مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان پیرامون مسائل و امکانات ورزشی شهر کرکوند گفت و گو کرد.

( زمزار )