برداشت برنج از مزارع شالیکاری کرکوند

(تصاویر) برداشت برنج از شالیزارهای شهر کرکوند

( از گوشه و کنار کرکوند )

(تصاویر) برداشت برنج از شالیزارهای شهر کرکوند

( مهرماه ۱۳۹۵ خورشیدی )

( زمزار )

بیشتر بخوانید
(تصاویر) گوشه ای از زیبایی های پاییز در کرکوند