نوای نینوا

نوای نینوا؛ اثری متفاوت از علی بهرامی

(صوت)

نوای نینوا؛ اثری متفاوت از علی بهرامی

( با هنرمندی نوازنده ترومپت، عباس رفیعی )

دانلود نوای نینوا

نوای نینوا

( زمزار )