نماز ظهر عاشورا در حسینیه سیدالشهداء شهر کرکوند

(تصاویر) اقامه نماز ظهر عاشورا

( محرم ۹۵ شهر کرکوند )

(تصاویر) اقامه نماز ظهر عاشورا

نماز ظهر عاشورا در حسینیه سیدالشهداء شهر کرکوند به یاد آخرین نماز امام حسین (ع) به امامت حاج آقا فخامتیان اقامه شد.

( عکس: شهرام بهرامی )

( زمزار )