عزاداری شام غریبان سیدالشهداء (ع) محرم 95 کرکوند

(تصاویر) عزاداری شام غریبان سیدالشهداء (ع) محرم ۹۵ کرکوند

( محرم ۹۵ شهر کرکوند )

(تصاویر) عزاداری شام غریبان سیدالشهداء (ع) محرم ۹۵ کرکوند

( حسینیه شهر کرکوند )

( عکس از شهرام بهرامی )

( زمزار )

بیشتر بخوانید
(تصاویر) عزاداری روز سوم شهادت امام حسین(ع) محرم 95 کرکوند

همچنین ببینید

عزاداری روز سوم شهادت امام حسین(ع) محرم 95 کرکوند

(تصاویر) عزاداری روز سوم شهادت امام حسین(ع) محرم ۹۵ کرکوند

( محرم ۹۵ شهر کرکوند ) (تصاویر) عزاداری روز سوم شهادت امام حسین(ع) محرم ۹۵ …