نایب قهرمانی تیم شهرداری کرکوند در مسابقات فوتبال جوانان شهرستان مبارکه

نایب قهرمانی تیم شهرداری کرکوند در مسابقات فوتبال جوانان شهرستان مبارکه

( گزارش تصویری )

نایب قهرمانی تیم شهرداری کرکوند در مسابقات فوتبال جوانان شهرستان مبارکه

( پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۵ – ورزشگاه ۲۲ بهمن مبارکه )

( برتری ۲ بر صفر تیم مقاومت مبارکه برابر تیم شهرداری کرکوند در فینال مسابقات )

( عکس از شهرام بهرامی )

( زمزار )