کاه و کلش

۵ دلیل بر مضر بودن سوزاندن کاه در مزارع

( توصیه های کشاورزی )

۵ دلیل بر مضر بودن سوزاندن کاه در مزارع

۱) سوزاندن کاه موجب تلفات برخی عناصر غذایی موجود در آن می‌شود. بنابراین در اراضی که کاه سوزانده می­شود در مقایسه با اراضی که کاه به زمین برگردانده می­شود نیاز به مصرف کود بیشتری می­باشد.

۲) در مناطقی که برداشت با دست صورت می­گیرد کاه بصورت کپه‌هایی در محل خرمنکوبی جمع‌آوری شده و بعد از برداشت سوزانده می‌شود. این عمل منجر به انتقال عناصر غذایی از پیرامون مزرعه به مرکز آن یا حتی انتقال از مزارع مجاور به مزرعه‌ای می‌شود که بعد از خرمنکوبی، بقایا در آن سوزانده می‌شود. به عبارت دیگر برخی قسمت­های مزرعه از نظر برخی عناصر غذایی فقیر و در جایی که کاه سوزانده می­شود تجمع عناصر غذایی به وجود می­آید. در طول زمان، این عمل موجب می­شود تا یکنواختی حاصلخیزی خاک مزرعه از بین برود و رشد محصول ممکن است در سال بعد در کل مزرعه یکنواخت نباشد.

۳) سوزاندن کاه علاوه بر مشکلات یاد شده موجب از بین رفتن موجودات مفیدی می­شود که در خاک وجود دارند.

۴) سوزاندن کاه موجب آلودگی محیط ­زیست می­شود. علاوه براین ممکن است در تغییر شرایط آب و هوایی تاثیر داشته باشد و منجر به افزایش درجه حرارت زمین ­شود.

۵) کاه می­تواند به عنوان یک منبع غذایی در جیره غذایی دام­ها مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین جمع­ آوری کاه و استفاده از آن به عنوان غذای دام، موجب افزایش درآمد کشاورزان می­شود.

( زمزار )