تعزیه شهادت عباس بن علی (ع) در امامزاده حلیمه خاتون(س)

(تصاویر) اجرای تعزیه شهادت عباس بن علی (ع) در امامزاده حلیمه خاتون(س) کرکوند

( جمعه ۳۰ مهرماه – محرم ۹۵ کرکوند )

(تصاویر) اجرای تعزیه شهادت عباس بن علی (ع) در امامزاده حلیمه خاتون(س) کرکوند

(اجرای مشترک کانون بسیج هنرمندان شهرستان مبارکه و هیئت تعزیه خوانی قمر بنی هاشم(ع) شهر کرکوند)

تعزیه شهادت عباس بن علی (ع) در امامزاده حلیمه خاتون(س)

( زمزار )