برگزاری 5 شب عزاداری شهادت امام حسین (ع) با مداحی حاج عباس مفتاح از شیراز در مسجد جامع شهر کرکوند

(تصاویر) شب های سوگواری شهادت امام حسین (ع) در مسجد جامع کرکوند

( محرم ۹۵ کرکوند )

(تصاویر) سوگواری شهادت امام حسین (ع) در مسجد جامع کرکوند

برگزاری ۵ شب عزاداری شهادت امام حسین (ع) با مداحی حاج عباس مفتاح از شیراز در مسجد جامع شهر کرکوند

( هیئت امنای مسجد جامع شهر کرکوند )

( سپاس از همکاری صمیمانه شهرام بهرامی )

(زمزار)