خاطره عاشقانه

شعرهای عاشقانه پیامکی

( جملک های عاشقانه )

شعرهای عاشقانه پیامکی
با تو بودن همیشه پر معناست / بی تو روحم گرفته و تنهاست
با تو یک کاسه آب، یک دریاست / بی تو دردم به وسعت صحراست.

*

*

ما و مجنون درس از یک ادیب آموختیم
او به ظاهر گشت عاشق ما به معنی سوختیم

*

*

در انتظار چشمت، تا کی کنم صبوری؟
سوگند بر دو چشمت، فردا بهانه ای نیست…

*

*

تو را در عین دوری دوست دارم، تو را با این صبوری دوست دارم
گل نرگس، گل جاوید ایام! تو را صد سال نوری دوست دارم

*

*

فدایت ای گل زیبای هستی / نمی دانم کجا بی من نشستی
قشنگی های دنیایم تو هستی / یگانه گنج فردایم تو هستی

*

*

درمیان کوچه ها امشب صدایت می کنم
نیستی ای گل ولی هر شب دعایت می کنم.

*

*

برای دیدن تو، چشم می کنه گدایی
به خدا که این گدایی، ندهم به پادشاهی

*

*

هرگز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تو را
هرگز نمی گیرد کسی در قلب من جای تو را

<< بیشتر بخوانید  عشق، مرا جان دهد ای خـدا ... (الیار)

*

*

تو چاره من، منم بیچاره تو
تو پاره تن، تنم آواره تو
تو خودت شوق منى، شوق منم دیدن تو
توشاهد اشک منى، من مست خندیدن تو…

*

*

قار قار خبر دار، دلم شده بی قرار
دلمو نبر این جوری، دوست دارم بدجوری!

*

*

بی تو در خلوت دل چشم به راهت دارم، چه کنم دست خودم نیست که دوستت دارم.

*

*

همه نازند تو عزیز، همه لوسند تو ملوس
همه شیرین، تو شکر، همه قندن تو عسل!

*

*

آهای ناز نمکدار / منم عاشق تبدار
ببین دل تو دلم نیست / واسه لحظه ى دیدار

*

*

من گلم تو گلزار، من ساحلم تو دریا
من شاخه ام تو ریشه، I Love you همیشه!

*

*

اتل متل توتوله، حال گلم چه جوره؟
این رو بخون یادم کن، لبخند بزن شادم کن!

*

*

عشق توئی عاشق منم، دریا توئی قایق منم،
اگر دزدیدند قایقت را، غم مخور، سارق منم!
*
*
نمی دانم که بودی یا چه بودی
ولی بی حرف، قلبم را ربودی
نمی دانم که هستم یا چه هستم
ولی هر لحظه در فکر تو هستم

<< بیشتر بخوانید  چون درختی در زمستانم ... (اخوان ثالث)

*

*

کاسب کهنه کار من! باز بساط می کنی؟
جنس دلت به شهر ما، خوب فروش می کند، عشق حراج می کنی؟
قلب اجاره می دهی؟ نرخ خریدنت مرا، خانه به دوش می کند…

*

*

تو صمیمی تر از آنی که دلم می پنداشت
دل تو با همه آینه ها نسبت داشت!

*

*

تو این دنیا، تو این عالم، میون این همه آدم
ببین من دل به کی دادم، به اون کس که نمی خوادم
دلم شیشه، دلش سنگه، واسه سنگه دلم تنگه

*

*

نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت
باز آواره تنهایی چاهم بکنی…

*

*

تو مرجانی، تو در جانی تو مروارید غلطانی
اگر قلبم صدف باشد، میان آن تو پنهانی

*

*

مهربونیات زیاده که هنوز خوب و صبورى
مثل یه حس قشنگى، حتى وقتى خیلى دورى

*

*

دلت آینه ایثار عشق است / نگاهت معنی بیدار عشق است
تو در آبادی دل خانه داری / تو را دیدن همان دیدار عشق است

*

*

سرود انتظار تو ترانه دلم شده / باز امید دیدنت بهانه دلم شده

<< بیشتر بخوانید  زندگی لبخند معنا دار می خواهد فقط (علی صفری)

*

*

گرچه از فاصله ماه ز من دورتری / ولی انگار همین جا و همین دور و بری
ماه می تابد و انگار تویی می خندی / باد می آید و انگار تویی می گذری.

*

*

کاش می شد همدلی را قاب کرد / ساکنان شهر غم را خواب کرد
کاش می شد نور چشمان تو را / جانشین ثابت مهتاب کرد

*
*

نازنین مثل قناری در قفس هر شب هوایت می کنم / آسمان کوچکی دارم فدایت می کنم

*
*

دل من در سبد عشق به نیل تو فتاد / نگهش دار، به موسی شدنش می ارزد…

( زمزار )

همچنین ببینید

اسیر عشق

(شعر) مهربان من نشد تا مهربان دیگری ست

( اشعار زیبا ) مهربان من نشد … شعر از محمد زهری مهربان من نشد …