تعزیه امام رضا

(عکس) مراسم تعزیه خوانی شهادت امام رضا (ع) در امامزاده حلیمه خاتون (س)

( عزاداری های ماه صفر ۹۵ در کرکوند )

مراسم تعزیه خوانی شهادت امام رضا (ع) در امامزاده حلیمه خاتون (س) + تصاویر

( هیئت تعزیه خوانی قمر بنی هاشم (ع) شهر کرکوند )

( زمزار )