آمادگی کیک بوکسورهای کرکوندی برای حضور در مسابقات جهانی چین

آمادگی کیک بوکسورهای کرکوندی برای حضور در مسابقات جهانی چین + عکس

( تمرینات تیم ملی کیک بوکسینگ در باشگاه خیبر اصفهان )

آمادگی کیک بوکسورهای کرکوندی برای حضور در مسابقات جهانی چین + عکس
تمرین قهرمانان کیک بوکسینگ کرکوندی (میکائیل ملت و حسین رحمانی) زیر نظر استاد ابوذر طالبی فر مربی تیم ملی کیک بوکسینگ ایران، جهت حضور در مسابقات جهانی چین و در کنار محمد اتحادی قهرمان مسابقات حرفه ای جهانی

( عکس از حسین رحمانی )

( زمزار )