عزاداری کرکوندی ها در سالروز شهادت امام رضا (ع)

(تصاویر) عزاداری کرکوندی ها در سالروز شهادت امام رضا (ع)

حضور پرشور کرکوندی ها در عزای شهادت امام رضا (ع)

(تصاویر) عزاداری کرکوندی ها در سالروز شهادت امام رضا (ع)

 حرکت کاروان عزاداران کرکوندی از ابتدای خیابان شهدا تا امامزاده حلیمه خاتون (س) … آذرماه ۹۵

( عکس از شهرام بهرامی )

( زمزار )