باران

غصه میسوزد مرا ، باران ببار (شعر)

( دلنوشته های بارانی )

غصه میسوزد مرا ، باران ببار (شعر)

غصه میسوزد مرا ، باران ببار
کوچه می خواند تو را ، باران ببار
ابرها را دانه دانه جمع کن
بر زمین دامن گشا ، باران ببار
خاک اینجا تشنه ی دلتنگی است
آسمان را کن رها ، باران ببار
باغبان از کوچه باغان رفته است
ابر را جاری نما ، باران ببار
موج میخواهد بیابان سکوت
با خوِد دریا بیا ، باران ببار
تا بیاید آن بهار سبز سبز
تازه تر باید هوا ، باران ببار
سینه ام آشوب و دل خونابه است
غصه می سوزد مرا ، باران ببار …

*

*

بارون( زمزار )

<< بیشتر بخوانید  شبی گريم ، شبی نالم ز هجرت ، داد از اين شب ها ... (مشتاق اصفهانی)

همچنین ببینید

عشق

وفای عهد نگه دار و از جفا بگذر (سعدی)

( شعرهای عاشقانه ) وفای عهد نگه دار و از جفا بگذر (سعدی) ز حد …