مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند

(تصاویر) مراسم تکریم و قدردانی از زحمات امام جمعه سابق شهر کرکوند

( برنامه های هفته وحدت در شهر کرکوند … آذرماه ۹۵)

(تصاویر) مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند

( عکس از شهرام بهرامی )

 مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند مراسم تکریم و قدردانی از زحمات حاج آقا بخشی ، امام جمعه سابق شهر کرکوند

( زمزار )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *