برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهر کرکوند + تصاویر

به مناسبت هفدهم ربیع الاول ، در مسجد جامع شهر کرکوند برگزار گردید:

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهر کرکوند + تصاویر

با سخنرانی حاج آقا قربانی ، امام جمعه محترم شهر کرکوند و مولودی خوانی آقای نریمانی، به ۱۴ نفر از افرادی که به نام محمد ملقب بودند نیز جوایزی به قید قرعه اهدا گردید. در پایان از شرکت کنندگان در جشن، پذیرایی گردید.

( ۲۶ آذرماه ۹۵ )

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهر کرکوند برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهر کرکوند برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهر کرکوند برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهر کرکوند برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهر کرکوند برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهر کرکوند

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهر کرکوند برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهر کرکوند برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهر کرکوند برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهر کرکوند برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهر کرکوند

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهر کرکوند برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در شهر کرکوند

( زمزار )