درخشش خانم ها یلدا امیری و زهرا محمدی در مسابقه استانی چهار سبک و راهیابی به مسابقات کشوری کاراته

(عکس) درخشش بانوان کاراته کا شهر کرکوند در مسابقه استانی چهار سبک

( درخشش بانوان کاراته کا باشگاه مهدی شهر کرکوند )

(عکس) درخشش بانوان کاراته کا شهر کرکوند در مسابقه استانی چهار سبک

درخشش خانم ها یلدا امیری و زهرا محمدی در مسابقه استانی چهار سبک و راهیابی به مسابقات کشوری کاراته

 ( خانه کاراته اصفهان – سوم دیماه ۱۳۹۵ خورشیدی )

درخشش بانوان کاراته کا

( زمزار )