بازدید حاج آقا قربانی، امام جمعه محترم شهر کرکوند از مهد قرآن امام رضا (ع)

بازدید امام جمعه شهر کرکوند از مهد قرآن امام رضا (ع) + عکس

دیماه ۹۵ … سالروز وفات حضرت معصومه (س)

بازدید حاج آقا قربانی، امام جمعه محترم شهر کرکوند از مهد قرآن امام رضا (ع) + عکس

( ستاد برگزاری نماز جمعه شهر کرکوند )

 بازدید حاج آقا قربانی، امام جمعه محترم شهر کرکوند از مهد قرآن امام رضا (ع) بازدید حاج آقا قربانی، امام جمعه محترم شهر کرکوند از مهد قرآن امام رضا (ع) بازدید حاج آقا قربانی، امام جمعه محترم شهر کرکوند از مهد قرآن امام رضا (ع)

( زمزار )