درخشش بانوان کاراته کا باشگاه ورزشی مهدی در مسابقات قهرمان استان (انتخابی لیگ استان 95/11/1)

افتخارآفرینی دختران کاراته کا شهر کرکوند در مسابقات قهرمانی استان اصفهان + عکس

( خبرهای ورزشی شهر کرکوند )

افتخارآفرینی دختران کاراته کا شهر کرکوند در مسابقات قهرمانی استان اصفهان

درخشش بانوان کاراته کا باشگاه ورزشی مهدی در مسابقات قهرمان استان (انتخابی لیگ استان ۹۵/۱۱/۱) و انتخاب ۹ نفر از ورزشکاران این باشگاه برای تیم استان در دو بخش کاتا تیمی و کومیته، در دو رده کمربند مشکی و رنگی با مربیگری خانم نجمه ابوطالبی

( عکس از باشگاه ورزشی مهدی شهر کرکوند )

درخشش بانوان کاراته کا باشگاه ورزشی مهدی در مسابقات قهرمان استان (انتخابی لیگ استان 95/11/1)

( زمزار )