افتتاح فار 1 مجتمع آموزشی شهر کرکوند

(تصاویر) افتتاح فاز یک مجتمع آموزشی شهر کرکوند

( دهه فجر ۹۵ در شهر کرکوند )

(تصاویر) افتتاح فاز یک مجتمع آموزشی شهر کرکوند

با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان ، آموزش و پرورش، شورای اسلامی شهر کرکوند و خانواده زنده یاد حمیدرضا بهرامی

( زمزار )