عاشقانه

دامن کشان ز کوی من آن نازنین گذشت (شعر)

( غزل عاشقانه )

دامن کشان … دکتر رعدی آذرخشی

دامن کشان ز کوی من آن نازنین گذشت

عمرش دراز باد که عمرم این چنین گذشت

ازمن حدیث فتنه چشمان اومپرس

کاین قصه بادوجادوی سحرآفرین گذشت

اردی بهشت مشک بر این خاکدان فشاند

اول مگر به ساحت خلد برین گذشت؟

ای مه جبین می آر که چون مهر شوق تافت

دل مست بیخودی شد و از جنگ و کین گذشت

سیمرغ خود پرست نشان از وفا ندید

تا لاف عافیت زد و از همنشین گذشت

جز دود شب نماند ز خورشید خاوران

یا رب چه ها در آن شفق آتشین گذشت

رعدی فراغ و خاطر شاد آرزوت بود

دردا که روزگار تو بی آن و این گذشت

( پاریس – ۱۳۳۷ خورشیدی )

( زمزار )

همچنین ببینید

مهدی طاووس اهل جنه

(شعر) می شود پنجره ها باز، اگر برگردی

( شعر انتظار فرج امام زمان عج ) اگر برگردی … شعر از مرتضی کردی …